Košík
 
Váš košík je momentálne prázdny.
 
Bella, Ján Levoslav: Súborné dielo E:I, 2, Missa in C
 
19,80 €
 
Formát:
Noty
 
 
Dostupnosť:
na sklade / dostupné okamžite
 
 
EAN kód:
9790685030157
 
 
Autori:
Ján Levoslav Bella
 
 
Vydavateľ:
Hudobné centrum
 
 
Zoznam skladieb
partitúra (score)
Počet strán: 84
Popis
Ján Levoslav Bella komponoval svetskú aj cirkevnú hudbu. Z jeho početných omšových kompozícií pre rôzne obsadenie sa mnohé stratili, preto dnes z tejto tvorby poznáme iba niekoľko diel, ku ktorým sa radí aj vokálno-orchestrálna Omša C dur, latinsky Missa in C pre sóla, zbor, orchester a harmónium/organ. Kompozícia, ktorá pôvodne patrila do série deviatich nedeľných omší, nesie na pramennom materiáli názov Sonntagsmesse in C dur No. 6. Zachovaný pramenný materiál vo forme vokálnych a orchestrálnych partov bolo potrebné vzhľadom na jeho archivovanie v rôznych fondoch a pod rôznymi signatúrami najprv skompletizovať a následne spartovať, čiže vyhotoviť partitúru. V súbornom vydaní v súlade so zhudobneným latinským textom omšového ordinaria dostala omša latinský názov Missa in C a je zaradená do edície ako zväzok E:I, 2. Predkladaný zväzok prináša zároveň jej premiérové vydanie. Napriek tomu, že omša bola pôvodne určená na liturgické účely, jej umelecká a estetická hodnota je nespochybniteľná.
 
 
Prihlásenie
 
E-mail Heslo
Newsletter
 
.