Košík
 
Váš košík je momentálne prázdny.
 
Psychobalzam (predspánková hudobno-slovná relaxácia) / SK
 
10,00 €
 
Formát:
CD
 
 
Dostupnosť:
vypredaný titul / čaká sa na dotlač
 
 
Katalógové číslo:
242-001-2
 
 
Interpreti:
Karol Machata
 
 
Vydavateľ:
DIVYD
 
 
Zoznam skladieb
verzia v slovenskom jazyku
Popis
PSYCHOBALZAM je názov hudobno - slovnej relaxačnej metódy, osobitne zameranej na duševné a telesné uvoľnenie v prípadoch sťaženého zaspávania, povrchného spánku a nespavosti. Súčasná prehrávacia technika dovoľuje jeho využitie v rôznych podmienkach ako pomoc pri prekonávaní náročnejších životných situácií, sprevádzaných zvýšeným neuropsychickým napätím a stresom. Podstata tejto metódy spočíva v spojení dvoch postupov, ktoré sa v terapeutickej praxi bežne využívajú: metódy slovnej sugescie na báze autogénneho tréningu a muzikoterapie, čiže vhodného výberu sprievodnej hudby tak, aby umocňovala slovné sugescie a pritom vyvolávala skôr žiadúce emočné pocity ako estetický zážitok. Podnet k pôvodnému vydaniu tejto metódy (1983) vzišiel z ohlasu verejnosti a záujmu odborných kruhov o výsledky výskumnej a vývojovej práce Psychologického pracoviska Slovenského rozhlasu. Jej cieľom bolo poskytnúť jednotlivcom ocitajúcim sa v zložitejších životných situáciách účinnú a praktickú metódu, ktorá prispieva k vzniku pokojného spánku a nevytvára riziko zdraviu škodlivého návyku. PSYCHOBALZAM tento zámer spĺňa. Podľa vyjadrení popredných odborníkov prináša u mnohých ľudí lepší efekt ako uspávacie farmaceutické prostriedky. Jeho účinok sa opakovaným používaním nestráca, ale práve naopak. Dlhodobejšie skúsenosti s touto hudobno-slovnou relaxačnou metódou prehlbujú stupeň dosiahnutého telesného a duševného uvoľnenia.
 
 
Prihlásenie
 
E-mail Heslo